نمایش دادن همه 9 نتیجه

میز مدیریت MTL100

ویژگی‌های میز مدیریت MTL100 محصول ترکیبی از MDF16mm با آلومینیوم می‌باشد. رنگ آلومینیوم‌ها الکترواستاتیک هستند. محصول دارای پایه با قابلیت

میز مدیریت MT200

ویژگی‌های میز مدیریت MT200 محصول ترکیبی از MDF16mm با آلومینیوم و پایه فلزی است. لبه‌های صفحه میز برای زیبایی بیشتر

میز کنفرانس MC100

ویژگی‌های میز کنفرانس MC100 محصول ترکیبی از MDF16mm با آلومینیوم است. رنگ آلومینیوم‌ها الکترواستاتیک هستند. محصول دارای پایه با قابلیت

میز کارمندی SD100

ویژگی‌های میز کارمندی SD100 محصول ترکیبی از MDF16mm با آلومینیوم است. رنگ آلومینیوم ها الکترواستاتیک محصول دارای پایه با قابلیت

میز کارگروهی دونفره W200-B2

ویژگی‌های میز کارگروهی دونفره W200-B2 محصول ترکیبی از MDF16mm با آلومینیوم است. لبه‌های صفحه میز برای زیبایی بیشتر پاکت 8

میز کارگروهی چهارنفره W200-A4

ویژگی‌های میز کارگروهی چهارنفره W200-A4 محصول ترکیبی از MDF16mm با آلومینیوم می‌باشد. لبه‌های صفحه میز برای زیبایی بیشتر پاکت 8

میز کنفرانس MC400

ویژگی‌های میز کنفرانس MC400 محصول ترکیبی از MDF16mm با MDF 50mm است. صفحه میز با MDF قطر 5 سانت در

میز کارمندی SDC200

ویژگی‌های میز کارمندی SDC200 محصول ترکیبی از MDF16mm با آلومینیوم و پایه فلزی است. لبه‌های صفحه میز برای زیبایی بیشتر

میز مدیریت MT700

ویژگی‌های میز مدیریت MT700 محصول ترکیبی از MDF16mm با MDF 50mm می‌باشد. محصول دارای پایه با قابلیت رگلاژ است. قابلیت