نمایش دادن همه 7 نتیجه

میز کارگروهی دونفره W100-A2

ویژگی‌های میز کارگروهی دونفره W100-A2 محصولی ترکیبی از MDF16mm با آلومینیوم رنگ آلومینیوم‌ها الکترواستاتیک محصول دارای پایه با قابلیت رگلاژ

میز کارگروهی دونفره W100-B2

ویژگی‌های میز کار گروهی دونفره W100-B2 محصول ترکیبی از MDF16mm با آلومینیوم است. رنگ آلومینیوم ها الکترواستاتیک محصول دارای پایه

میز کارگروهی چهارنفره W100-A4

ویژگی‌های میز کار گروهی چهارنفره W100-A4 محصول ترکیبی از MDF16mm با آلومینیوم است. رنگ آلومینیوم ها الکترواستاتیک محصول دارای پایه

میز کارگروهی چهارنفره W100-B4

ویژگی‌های میز کار گروهی چهارنفره W100-B4 محصول ترکیبی از MDF16mm با آلومینیوم است. رنگ آلومینیوم ها الکترواستاتیک دارای پایه با

میز کارگروهی دونفره W200-A2

ویژگی‌های میز کارگروهی دونفره W200-A2 محصول ترکیبی از MDF16mm با آلومینیوم است. لبه‌های صفحه میز برای زیبایی بیشتر پاکت 8

میز کارگروهی دونفره W200-B2

ویژگی‌های میز کارگروهی دونفره W200-B2 محصول ترکیبی از MDF16mm با آلومینیوم است. لبه‌های صفحه میز برای زیبایی بیشتر پاکت 8

میز کارگروهی چهارنفره W200-A4

ویژگی‌های میز کارگروهی چهارنفره W200-A4 محصول ترکیبی از MDF16mm با آلومینیوم می‌باشد. لبه‌های صفحه میز برای زیبایی بیشتر پاکت 8